ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกคน มารายงานตัว ณ ห้อง 3201
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2) ในวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ade0b899e0b8b4e0b8aae0b8b4e0b895e0b984e0b894e0b989e0b8a3e0b8b1e0b89ae0b897e0b8b8e0b899e0b8a8e0b8b4e0b8a9e0b8a2e0b98ce0b980e0b881e0b988e0b8b2