ตารางเรียนและข้อมูลการลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (ภาคต้น ปีการศึกษา 2561)

ประกาศ ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (โครงการฯ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ) แผนการเรียนนิสิตชั้นปีที่ 1

ขอให้นิสิตตรวจสอบแผนการเรียนตาม Link ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการเรียนตามรายชื่อนิสิต

แผนการเรียน A

แผนการเรียน B

 

หมายเหตุ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการฯ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

โทร  02-797-0924-5

โทรสาร  02-942-8411

หรือสแกนผ่าน QR Code ด้านล่าง