ประกาศนิสิตภาคพิเศษ (โควตาช้างเผือก ปี 2560) รับเงินค่าประกันสิทธิ์คืน

ขอให้นิสิตภาคพิเศษ (โควตาช้างเผือก ปี 2560) ที่เข้าศึกษาใน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี)

เพื่อขอรับเงินค่าประกันสิทธิ์คืนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560  เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ  กรุณานำบัตรประจำตัวนิสิตมาแสดงด้วย

 

โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ

10 สิงหาคม 2560

list-of-insurance-money-60