สภากาชาดไทย ประชาสัมพันธ์ การประกวดวิดีโอคลิปในโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2561 (BRAND’ S Young Blood 2018) หัวข้อ BRAND’ S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ “ชีวิต” และการประกวดสถาบันการศึกษารณรงค์เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก “First time Donor”

Download

Read more

อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า รับรางวัล IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัล IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2018 จาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในงาน IEEE PES

Read more