กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทุนศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส “Studies in France and Scholarships” และ “Fellowship and Mobility Programs” ประจำปี 2561

Download

Read more

รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ รศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการ The 3rd KASETSART UNIVERSITY SRIRACHA CAMPUS ANUUAL

Read more

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 2

Download

Read more