บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างมิตรภาพและภาวะความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมหญิง (WULF)

Download

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก สอ.มก. สั่งจองและแจ้งขนาดเสื้อได้ที่หน้าเว็บไซด์สหกรณ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

Download

Read more

ฝ่ายวิชาบูรณาการฯ สำนักทะเบียน มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ชุดวิชา: การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome-PLO)

Download

Read more

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทุนศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส “Studies in France and Scholarships” และ “Fellowship and Mobility Programs” ประจำปี 2561

Download

Read more