ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้นำเยาวชนสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์โครงการ One Day Trip พาตัวและใจไปสร้างความดีร่วมกัน ครั้งที่ 8 ภายใต้กิจกรรม “คิดก่อนทิ้ง…รักษาสิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม จังหวัดปทุมธานี

Download

Read more

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญร่วมชมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Download

Read more

คณะวนศาสตร์ มก. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ณ โถงอเนกประสงค์ อาคารวนศาสตร์ 60 ปี ชั้น 1

Download

Read more

กองการเจ้าหน้าที่ มก. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้เพื่อเข้าประกวดรางวัล “KU-KM Best Practice Awards” และนำเสนอองค์ความรู้เพื่อเข้าประกวดรางวัล “KU-KM Mart Awards” ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5

Download

Read more

มูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศให้รางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 และประกาศให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

Download

Read more