สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

Download

Read more

สำนักทะเบียน มก. ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 20

Download

Read more

สำนักทะเบียน มก. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download

Read more

มก.กำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

Download

Read more

สำนักหอสมุด มก. ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการและเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม R เบื้องต้นสำหรับนักวิจัย

Download

Read more