โครงการธรรมสัญจรและพิธีทอดกฐินสามัคคี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 4 วิทยาเขต ประจำปี พ.ศ.2561

ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันศุกร์ที่ 26-วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561  

Read more

กองการเจ้าหน้าที่ มก. ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือเพื่อเวียนแจ้งด้วยเอกสาร เป็นการเวียนแจ้งผ่านระบบหนังสือเวียน (e-Office)

Download

Read more