ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2561

Read more

กองการเจ้าหน้าที่ มก. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)”

Download

Read more

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนเชิญผู้สนใจเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ภายใต้โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Download

Read more