กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 2

Download

Read more

ประกาศมก. เรื่อง นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

Read more

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ ครั้งที่ 3

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อเร่งดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 หากนิสิตมีชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหอพักนิสิต (หอใน) ม.เกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหอพักนิสิต (หอใน) ม.เกษตรศาสตร์ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) ที่สนใจเข้าอยู่หอพัก (หอใน) รูปแบบดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyGppFkrVzt2gH7U-Ob0rRdJvqUaJvIy8_7IFGbYIlUCKmiQ/viewform หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าไปสมัครได้ที่ Facebook fanpage : ศูนย์ข่าวหอใน ม.เกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/NISIT.KU.Dormitory/ หรือเว็บไซต์งานหอพัก

Read more

ประกาศการเช่าชุด/เช่าตัด/ตัดชุดครุย และสูทสากล ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสุดท้าย)

สำหรับผู้ที่สั่งจองชุดครุยแล้วสามารถติดต่อรับชุดครุยได้ที่ร้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Read more