ประกาศแยกสังกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560

>> กลุ่มวิทยาเขตบางเขน >> โควตานักกีฬา >> คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด >> ข่าวฝากประกาศ สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

Read more

การแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตภาคปกติ กลุ่มบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560

การแยกสังกัดสาขาวิชา หลักเกณฑ์การแยกสังกัดสาขาวิชา กำหนดวันเวลาในการแยกสังกัดสาขา เว็บไซต์แยกสาชาวิชา >> https://pssa.eng.ku.ac.th  

Read more

ประกาศการแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตภาคปกติที่ยังไม่มีต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2560

การแยกสังกัดสาขาวิชา หลักเกณฑ์การแยกสังกัดสาขาวิชา กำหนดวันเวลาในการแยกสังกัดสาขา

Read more