ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมและสถานที่รายงานตัวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศแก้ไขสถานที่รายงานตัวสำหรับบัณฑิตเกียรตินิยม ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย แก้ไข ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561

Read more