ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ จากการประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ในงาน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงาน 9th International Conference on Information and Communication Technology for

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร พันธ์ประสิทธิกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายณภัทร พันธ์ประสิทธิกิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และเพื่อนร่วมทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ นายธเนศ ศรีอมร ที่ได้รับรางวัล 1st Prize Winner in TechJam 2018 (Southern Region)

Read more

รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ รศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการ The 3rd KASETSART UNIVERSITY SRIRACHA CAMPUS ANUUAL

Read more

ความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ระยะที่ 2

จากความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ในระยะที่ 1 จำนวน 13 อาชีพ ในปี 2557 ที่เน้นการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์นั่งขนาดเล็ก สู่การจัดทำในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2559  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ขนส่งทางบก อุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกและรถบัส  รถจักรยานยนต์ และการสนับสนุนบริการยานยนต์ จำนวน 20

Read more

เชิญชวนร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ / โลโก้ เว็บไซต์ www.nbbch.org ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม และเว็บไซต์ www.nbbch.org” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ / โลโก้ เว็บไซต์ www.nbbch.org      ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ ๒๑ (CEPSI 2016)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ ๒๑ (CEPSI 2016) ในแนวคิด  “ความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน :ทางเลือกและความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า” ที่จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) และสมาพันธ์ The Association of the Electricity Supply Industry of East

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชพลเรือนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล  ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558

Read more