รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ รศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการ The 3rd KASETSART UNIVERSITY SRIRACHA CAMPUS ANUUAL

Read more

ความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ระยะที่ 2

จากความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ในระยะที่ 1 จำนวน 13 อาชีพ ในปี 2557 ที่เน้นการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์นั่งขนาดเล็ก สู่การจัดทำในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2559  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ขนส่งทางบก อุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกและรถบัส  รถจักรยานยนต์ และการสนับสนุนบริการยานยนต์ จำนวน 20

Read more

เชิญชวนร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ / โลโก้ เว็บไซต์ www.nbbch.org ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม และเว็บไซต์ www.nbbch.org” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ / โลโก้ เว็บไซต์ www.nbbch.org      ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ ๒๑ (CEPSI 2016)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ ๒๑ (CEPSI 2016) ในแนวคิด  “ความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน :ทางเลือกและความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า” ที่จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) และสมาพันธ์ The Association of the Electricity Supply Industry of East

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชพลเรือนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล  ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558

Read more