โครงการปฏิบัติธรรม ปี 60 : การพัฒนาจิตตามแนวสติปัฎฐาน 4

วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 สถานที่ : ณ วัดบรมสถล จ.กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : อาจารย์ บุคลากร

Read more

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ปี 59 : การพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน 4

วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 – วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 สถานที่ : ณ วัดบรมสกล จ.กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : อาจารย์ บุคลากร

Read more

โครงการปฏิบัติธรรม ปี 59 : การพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน 4

วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 – วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 สถานที่ : ณ วัดบรมสกล จ.กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : อาจารย์ บุคลากร

Read more