ประกาศนิสิตภาคพิเศษ (โควตาช้างเผือก ปี 2560) รับเงินค่าประกันสิทธิ์คืน

ขอให้นิสิตภาคพิเศษ (โควตาช้างเผือก ปี 2560) ที่เข้าศึกษาใน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) เพื่อขอรับเงินค่าประกันสิทธิ์คืนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560  เป็นต้นไป

Read more

ประกาศทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2559 ติดต่อทีห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ เพื่อลงชื่อรับทุน สำหรับเบิกทุนให้นิสิต  ทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นที่ โครงการฯ  ด้วยดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต  (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 อย่างนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ 

Read more

ประกาศ ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (โครงการฯ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ)

ขอให้นิสิตตรวจสอบแผนการเรียนตาม Link ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ แผนการเรียนตามรายชื่อนิสิต แผนการเรียน A แผนการเรียน B     หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โครงการฯ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ โทร. 02-797-0924 , 02-797-0925 โครงการวิศวฯ

Read more

รายชื่อนิสิตภาคพิเศษได้รับทุน-รางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00)

ขอให้นิสิตโครงการวิศวฯ ภาคพิเศษ ที่มีรายชื่อได้รับทุน-รางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) มาติดต่อลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ (เพื่อเบิกทุนให้นิสิต) ได้ที่ห้องโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   โครงการวิศวฯ ภาคพิเศษ

Read more