ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เงินทุนจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร ในวันที่ 16 พ.ค. 2561  (ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่นิสิตได้แจ้งไว้ที่โครงการฯ)   หมายเหตุ  หากนิสิตท่านใดยอดเงินไม่โอนเข้าบัญชี  กรุณาติดต่อที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ  อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) โดยด่วน!!

Read more