งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ ประจำปี 2560

09.30 น. ภาควิชา/หน่วยงาน มาถึงบริเวณงานเพื่อเตรียมต้อนรับผู้เกษียณ 09.45-10.25 น. ผู้เกษียณมาถึงบริเวณงาน (จนท. ต้อนรับ ติดช่อดอกไม้) ภาควิชา/หน่วยงาน มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ – ถ่ายภาพตามอัธยาศัยณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมประเสริฐ ผลดี 10.30 น. เชิญผู้เกษียณ/ผู้ร่วมงาน เข้ายังที่นั่งภายในห้องประชุม

Read more

วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79

กำหนดการ วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 06.45 น. พิธีบวงสรวง ณ ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ

Read more

โครงการอบรมเรื่อง ความรู้และหลักการปฏิบัติในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. และ รับเงิน นำส่งเงิน และเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ มก.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 08:30-09:00 น. ลงทะเบียน 09:00-09:10 น. กล่าวรายงานโดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวเปิดอบรม โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 09.10-10.30 น. บรรยาย หัวข้อ การรับเงิน นำส่งเงิน และเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. โดย

Read more