คณะสังคมศาสตร์ มก. ขอประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download

Read more